tel. 091 423 03 17

ul.P.Wawrzyniaka 7B, 70-392 Szczecin

  
February 2023
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

OGŁOSZENIE

o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych

Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Szczecinie, ul. Wawrzyniaka 7B, 70-392 Szczecin, ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „na wykonanie nadbudowy z odtworzeniem dachu (w stanie surowym zamkniętym) budynku Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie, przy ul. Wawrzyniaka nr 7B”

W ramach kodów CPV: 45453000-7, 45262690-4 i 45262700-8, wg „Wspólnego słownika zamówień".


Pobierz ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- pobierz
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH-pobierz
SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA-pobierz
NADBUDOWA OPIS ARCHITEKTURY -pobierz

Załączniki
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - projekt budowlany- nadbudowa
Załącznik nr 4 - specyfikacje techniczne
Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik nr 6 - wykaz osób
Załącznik nr 7 - wzór umowy
Załącznik nr 8 - przedmiar robót

Druk ZP-1